Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng thiết bị xét nghiệm huyết học

Như thường kỳ ngày 26/05/2015, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Đánh giá chất lượng TTBYT; Khoa Công nghệ TBYT tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về “Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng thiết bị xét nghiệm huyết học”.
Đến dự buổi báo cáo Khoa học có Viện trưởng – TS Lê Thanh Hải, Phó Viện trưởng – ThS. Chu Hồng Thắng, Chuyên viên Ks Dũng đến từ công ty VietMed cùng đông đủ cán bộ, viên chức của ba đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Khoa Công nghệ Thiết bị Y tế; Trung tâm Đánh giá chất lượng trang thiết bị Y tế và các nhà khoa học quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *