BỘ GIA NHIỆT DÙNG PHÁ MẪU ACID

Bộ gia nhiệt phá mẫu acide bằng graphite là giải pháp trung gian thay thế cho việc sử dụng bộ phá mẫu rẻ tiền bằng bếp điện và giá cao bằng lò vi sóng.
Thích hợp dung chuẩn bị mẫu cho các ứng dụng của máy AAS, ICP, ICP-MS hoặc những ứng dụng cần sự phá mẫu khác
Nhiệt độ vận hành tối đa 250oC. Bộ gia nhiệt và phần điều khiển hòan tòan tách rời