Máy xét nghiệm miễn dịch Lumatic

Model: LuMatic, mã sản phẩm: IN008
Hãng cung cấp: MonoBind – Mỹ.
Nước sản xuất: Mỹ
Tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2003, NRTL, CE, NIST